Κοτρίκλα Άννα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κουντουριώτου,1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35257

Γνωστικό Αντικείμενο

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διοίκηση για τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Βιογραφικό

Η Δρ Άννα Μαρία Κοτρίκλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διοίκηση για τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές. Διαθέτει πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Επιστήμη από το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την διερεύνηση της έννοιας της βιωσιμότητας στη ναυτιλία. Έχει ασχοληθεί με την μελέτη των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τη ναυτιλία και τις οδικές μεταφορές και τη διασπορά τους στο αστικό περιβάλλον όπως επίσης και με μετρήσεις ηχορύπανσης. Έχει συμμετάσχει σε 11 ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της ποιότητας υδάτων και αέρα. Έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο Ναυτιλία και Περιβάλλον ενώ έχει πάνω από 45 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Διδάσκει τα μαθήματα Διαχείριση, Προστασία, Πολιτική Περιβάλλοντος, Μεταφορές και Περιβάλλον Ι και ΙΙ, Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων (σε προπτυχιακό επίπεδο) και Ναυτιλία και Περιβάλλον (σε μεταπτυχιακό επίπεδο). Είναι συντονίστρια Erasmus+ του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, σύνδεσμος του τμήματος με την Βιβλιοθήκη ενώ συντονίζει την φοιτητική περιβαλλοντική ομάδα Aegean Greeners.

Μαθήματα

Προπτυχιακό επίπεδο:

 • Διαχείριση, Προστασία, Πολιτική Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και Περιβάλλον Ι
 • Μεταφορές και Περιβάλλον ΙΙ
 • Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων (κατά το ήμισυ)

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • Ναυτιλία και Περιβάλλον

Βιβλία

Κοτρίκλα, Ά., 2015. Ναυτιλία και περιβάλλον. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5478

Έρευνα

 • Οι διαστάσεις του όρου βιωσιμότητα στη ναυτιλία,
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση από τη ναυτιλία και τις μεταφορές,
 • Μετρήσεις θορύβου στο αστικό περιβάλλον
 • Η διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τη ναυτιλία και το περιβάλλον
 • Μελέτη της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της συμμετοχής του κοινού σε εθελοντικές περιβαλλοντικές ομάδες

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Kotrikla AM (2020), Sustainable shipping: A review and bibliometric analysis, International Academic Conference on Sustainable Maritime Business, Hamburg, 27-29 of May 2020.
 2. Fameli K.M., Kotrikla A.M., Psanis C., Biskos G., and Polydoropoulou A., 2019. Estimation of the emissions by transport in two port cities of the northeastern Mediterranean, Greece, Environmental Pollution (In press), DOI: 1016/j.envpol.2019.113598.
 3. Kotrikla AM., Andrea V., Nikitakos N., Stylios C., 2019. European environmental compulsory framework on shipping and ports, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece.
 4. Kotrikla A.M, Nikitakos N., Th. Lilas, 2017. Abatement of Air Pollution at an Aegean Island Port Utilizing Shore Side Electricity and Renewable Energy, Marine Policy, 75: 238-248.
 5. Golfinopoulos, S. K., Nikolaou, A. D., Thomaidis, N. S., Kotrikla, A. M., Vagi, M. C., Petsas, A. S., … & Lekkas, T. D. (2017). Determination of the priority substances regulated by 2000/60/EC and 2008/105/EC Directives in the surface waters supplying water treatment plants of Athens, Greece. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 1-7.
 6. Fameli, K.M., Kotrikla A.M. 2016. Estimation of atmospheric pollutant emissions by transport at Mytilene, Greece, during the tourist season, 21st International Transport and Air Pollution Conference (TAP 2016), 24-26 May 2016, ENS, Lyon, France.
 7. Kotrikla A. M., Korras-Carraca M. B., Dimou K., Triantafyllou E., Fameli K. M., Psanis C., Floutsi A. A., Biskos G., 2016. Air pollution modeling in a North Aegean city: effects of the transportation system on local air quality, 13th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, COMECAP 2016, 19-21 September 2016, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
 8. Kaloupi M.D., Kotrikla A.M. and Batjakas I.E., 2015. The Development of Biofouling on two Commercial Antifouling Coatings under Static Conditions, Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2015, 3-5 September 2015, Rhodes, Greece.