Ρουμπούτσου Αθηνά

Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κουντουριώτου, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35862

Γνωστικό Αντικείμενο

Διοίκηση Έργου

Μαθήματα

 • Διοίκηση Έργου
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
 • Επιχειρηματικότητα και Λήψη Αποφάσεων

Έρευνα

 • Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships)
 • Διαδικασία Δημόσιων Αναθέσεων και διαχείριση συμβάσεων έργου (Procurement and contract management)
 • Αξιολόγηση Υποδομών στις μεταφορές (Transport infrastructure evaluation)
 • Διοίκηση έργου (Project Management)
 • Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων (Risk analysis & management)
 • Διαχείριση ομάδων συμφερόντων (Stakeholder management)
 • Διοίκηση Αλλαγής και Καινοτομία (Change management and innovation)
 • Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship)
 • Επιχειρηματική υπευθυνότητα (Accountability and entrepreneurial responsibility)
 • Συμπράξεις και στρατηγικές (Alliances and strategies)
 • Θεωρία Παιγνίων (Game Theory)

  Αναφορές Ερευνητικού Έργου

  https://scholar.google.com/citations?user=-AVcgT8AAAAJ

  https://www.scopus.com/cto2/main.uri?ctoId=CTODS_1641676872&authors=11940164700&origin=AuthorNamesList

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Roumboutsos, , Sys C., and T. Vanelslander (2022), Imitation, co-opetition and open innovation in network industries: Cases from ports, Case Studies on Transport Policy, https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.06.002.
 2. Roumboutsos A, Pantelias, (2021) Addressing infrastructure investor risk aversion: Can project delivery resilience ratings help?, Utilities Policy, 71 (38), 101225, https://doi.org/10.1016/j.jup.2021.101225.
 3. Roumboutsos A., Pagoni I., Tsirimpa A., Polydoropoulou A. (2021) An Ecosystem Innovation Framework: Assessing Mobility as a Service in Budapest, Sustainability2021, 13(7), 3753; https://doi.org/10.3390/su13073753
 4. Nikolić, A. Roumboutsos, A., Ćirilović Stanković, J., and G. Mladenović, (2020) Has the latest global financial crisis changed the way road public-private partnerships are funded? A comparison of Europe and Latin America, Utilities Policy, 64, doi.org/10.1016/j.jup.2020.101044
 5. Roumboutsos A., Temeljotov-Salaj A., Karousos I. (2020) Indicators for Sustainable Demand Risk Allocation in Transport Infrastructure Projects, Sustainability2020, 12(22), 9650; 3390/su12229650
 6. Roumboutsos, A., and Pantelias, A. (2019) Rating the resilience of transport infrastructure project delivery: the case of roads, Infrastructure Asset Management, 6(1), 48-63, https://doi.org/10.1680/jinam.17.00032
 7. Roumboutsos, A., Polydoropoulou, A., Pagoni, I., Tsirimpa, A. (2020) Transport Trends and Economics 2018–2019-Mobility as a Service (2020). UNECE. Available online: https://unece.org/transport/publications/transport-trends-and-economics-2018-2019-mobility-service
 8. Polydoropoulou, Amalia & Pagoni, Ioanna & Tsirimpa, Athena & Roumboutsos, Athena & Kamargianni, Maria & Tsouros, Ioannis, 2020. “Prototype business models for Mobility-as-a-Service,”Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier, vol. 131(C), pages 149-162. https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.09.035
 9.  Roumboutsos A., Voordijk H., Pantelias, A. (2018) Funding and Financing Transport Infrastructure: Business Models to Enhance and Enable Financing of                  Infrastructure in Transport, Routledge, London, UK, 292pp, ISBN: 9781138293892
 10. Roumboutsos A. (2018) Competition for Large Projects: PPPs vs Traditional Procurement, ITF/OECD