Ρουμπούτσου Αθηνά

Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κουντουριώτου, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35862

FAX

+30 22710 35299

Γνωστικό Αντικείμενο

Διοίκηση Έργου

Μαθήματα

 • Διοίκηση Έργου
 • Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
 • Επιχειρηματικότητα και Λήψη Αποφάσεων

Βιβλία

 1. Roumboutsos A. (2015) Public Private Partnerships in Transport: Trends and Theory, Routledge, Abingdon, ISBN:  978-1-138-90970-0
 2. Roumboutsos, A. (2015) “BENEFIT: Business models for enhancing funding and enabling financing for infrastructure in transport: PPP and public transport infrastructure financing case studies, Horizon 2020 European Commission”, University of the Aegean, Department of Shipping, Trade and Transport, ISBN 978-618-82078-1-3, available at www.benefit4transport.eu
 3. Roumboutsos, A., Farrell S., and Verhoest, K., (2014) COST Action TU1001 – Public Private Partnerships in Transport: Trends & Theory: 2014 Discussion Series: Country Profiles & Case Studies;,ISBN 978-88-6922-009-8
 4. Roumboutsos, A., Farrell, S., Liyanage, C. L. and Macário, R. (2013) COST Action TU1001 Public Private Partnerships in Transport: Trends & Theory P3T3, 2013 Discussion Papers Part II Case Studies, ISBN 978-88-97781-61-5
 5. Roumboutsos Α. and Carbonara, N. (2012) COST Action TU1001, Public Private Partnerships: Trends & Theory, 2011 Discussion Papers, ISBN 978-88-97781-04-2

Έρευνα

 • Διοίκηση έργου (Project Management)
 • Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων (Risk analysis & management)
 • Διαχείριση ομάδων συμφερόντων (Stakeholder management)
 • Διαοίκηση Αλλαγής και Καινοτομία (Change management and innovation)
 • Αξιολόγηση Υποδομών στις μεταφορές (Transport infrastructure evaluation),
 • Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships)
 • Διαδικασία Δημόσιων Αναθέσεων και διαχείριση συμβάσεων έργου (Procurement and contract management)
 • Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship)
 • Επιχειρηματική υπευθυνότητα (Accountability and entrepreneurial responsibility)
 • Συμπράξεις και στρατηγικές (Alliances and strategies)
 • Θεωρία Παιγνίων (Game Theory)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Roumboutsos, A., and Pantelias, A. (2019) Rating the resilience of transport infrastructure project delivery: the case of roads, Infrastructure Asset Management, 6(1), 48-63, https://doi.org/10.1680/jinam.17.00032
 • Thierry Vanelslander, Christa Sys, Jasmine Siu Lee Lam, Claudio Ferrari, Athena Roumboutsos, Michele Acciaro, Rosario Macário & Genevieve Giuliano(2019) A serving innovation typology: mapping port-related innovations, Transport Reviews, 39:5, 611-629, DOI: 1080/01441647.2019.1587794
 • Polydoropoulos, A., Pagani, I., Tsirimpa, A., Roumboutsos, A. Kamargiani, M., Tsouros, I. (2019) Prototype Business Models for Mobility-as-a-Service, Journal of Transportation Research Part A 2019, https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.09.035.
 • Acciaro, M., Ferrari, C., Lam, J. SL, Macario, R., Roumboutsos, A., Sys, C., Tei A., & Vanelslander T. (2018): Are the innovation processes in seaport terminal operations successful?, Maritime Policy & Management, DOI: 1080/03088839.2018.1466062
 • Valentin C., Sys C., Vanelslander T., Roumboutsos A. (2016) Digital Innovation in the Port Sector: Objectives, Barriers and Facilitators, IAME Conference 2016, 23-26 August 2016, Hamburg Germany
 • Roumboutsos A., Gouin T., Leviäkangas P., Mladenović G., Nouaille P.-F., Voordijk J., Moraiti, P., Cardenas​ I. (2016) “Transport infrastructure business models: new sources of funding and financing”, Proceedings of the WCTR 2016 Conference, The 14th World Conference on Transport Research, Shanghai, July 10-14, 2016.
 • Roumboutsos A., Moraiti P., Karousos I., Kapros S., Trapali K. (2016) The evolution of private public partnerships (PPP) for transport projects delivery in Greece: Success stories in recession”, The 14th World Conference on Transport Research, Shanghai, July 10-14, 2016.
 • Roumboutsos A., Pantelias A. (2016) “The system dynamics of funding and financing of transport infrastructure”, Proceedings of the WCTR 2016 Conference, The 14th World Conference on Transport Research, Shanghai, July 10-14, 2016
 • Valentin C., Sys C., Vanelslander T., Roumboutsos A. (2016) Digital Innovation in the Port Sector: Barriers and Facilitators, 5th Conference on the Regulation of Infrastructures: The challenges of digitalization and the use of data, Florence, 24 June 2016 – award paper
 • Roumboutsos A., Sys C. and Vanelslander T. (2016) Innovation in Port Sector: Does It Follow a Linear or System Process? Transportation Research Board 2016 Annual Meeting, Washington D.C., Jan. 11 – 15, 2016
 • Witz, P. and Roumboutsos A. (2016) Public-Private Partnership Business Models for Transport Infrastructure, Transportation Research Board 2016 Annual Meeting, Washington D.C., Jan. 11 – 15, 2016
 • Ferrari, C., Acciaro, M., Lam, J., Macario, R., Roumboutsos, A., Sys, C., Vanelslander, T. and Tei A. (2015) ‘Innovation Processes of Terminal Operators: Insights from an Empirical analysis’, Proceedings of the IAME Annual Conference 2015, International Association of Maritime Economists, Kuala Lumpur, 24-26 August 2015
 • Roumboutsos A. (2015) Case Studies In Transport Public Private Partnerships: Transferring Lessons Learnt, Transportation Research Board 2015 Annual Meeting, Washington D.C., Jan. 11 – 15, 2015
 • Domingues S., Zlatkovic D., and Roumboutsos A. (2014) Contractual Flexibility in Transport Infrastructure PPP, European Transport Conference
 • Roumboutsos, A; Sfakianakis, E; Pantelias, A; (2014) Transport PPP creditworthiness: An objective assessment. In: (Proceedings) COST TU1001 Final conference/workshop.
 • Roumboutsos, A. and Sciancalepore, F. (2014) PPP Tenders: Optimising on Competition, Transportation Research Board 2014 Annual Meeting, Washington D.C., Jan. 12 – 16, 201
 • Roumboutsos A. and Anagnostopoulos, K. (2008) Public Private Partnership projects in Greece: Risk ranking and preferred risk allocation. Construction Management and Economics, Vol 26 (7), pp751 — 763 (5 citations)
 • Roumboutsos, A. and Kapros, S. (2008) A game theory approach to urban public transport integration policy, Transport Policy, Vol 15(4), pp 209-215 (3 citations)
 • Roumboutsos, Α., Nikitakos, Ν. and Gritzalis, St. (2005) “An Information Technology Network Security Risk Assessment and Management Framework for Shipping Companies”. Maritime Policy and Management Journal, vol. 32(4), pp 421-432 (4 citations)
 • Roumboutsos, Α., Litinas, N. and Tobaloglou, E. (2005) Management by projects in maritime organisations, Operational Research International Journal, vol. 4(3)
 • Roumboutsos, A. and Litinas, N. (2003) “Project Stakeholders’ Power Distribution – An alternative Approach to Uncertainty Management”, Aegean Working Papers, Issue 1, pp 111-128
 • Roumboutsos A. and Steward, G. (1988) A Direct Deconvolution or Convolution Algorithm for Well Test Analysis, SPE 18157 (52 citations)
 • Roumboutsos, Α. (1987) Computer aided optimization of drilling conditions and factors in oil wells, Mining and Metallurgical Annals, vol. 63