Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Κύκλος

Α' Κύκλος

Κατεύθυνση Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση σύγχρονων κρίσιμων θεμάτων της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής και της διαχείρισης κινδύνων σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, με έμφαση στην ανάλυση, εμβάθυνση και λήψη κρίσιμων αποφάσεων διοίκησης που συνδέονται με τις διεθνείς διαστάσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες κατευθύνσεις: στρατηγική διοίκηση και χρηματοοικονομική λειτουργία επιχειρήσεων, κρίσιμες επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις επιχειρήσεων, λειτουργία διεθνών κεφαλαιαγορών, κόστος χρηματοδότησης και κεφαλαιακή διάρθρωση, διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες:

  • Στρατηγικές Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις Επιχειρήσεων
  • Κίνδυνος και Απόδοση στις Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις
  • Αξιολόγηση και Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
  • Χρηματοδοτικές Αποφάσεις: Τραπεζικό Σύστημα και Κεφαλαιαγορές
  • Διεθνείς Αγορές Μετοχών και Αγορές Ομολόγων
  • Διαχείριση Κινδύνου με Χρηματοοικονομικά Παράγωγα.