Διεθνές Εμπόριο

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

  • Το μάθημα έχει ως στόχο να φέρει το φοιτητή/τρια σε επαφή με τους όρους, τις πληροφορίες, τα γραφήματα και τα δεδομένα που σχετίζονται με θέματα διεθνούς εμπορίου.
  • Τα μάθημα προσπαθεί να εξοικειώσει το φοιτητή με τη δυνατότητα ανάλυσης, χρήσης όρων, πληροφοριών, γραφημάτων και δεδομένων για την ανάπτυξη επιχειρημάτων και εργασιών περί το διεθνές εμπόριο και το ρόλο του στη διαμόρφωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων και των όρων ανάπτυξης των εμπορευόμενων οικονομιών.