Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές έννοιες του δικαίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος δίκαιο ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει ως σκοπό:

·         Να καταστήσει σαφή τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης

·         Να παράσχει γνώσεις σχετικά με την έννοια των προσωπικών δεδομένων και τη διαχείρισή τους

·         Να παράσχει γνώσεις για την επίλυση απλών πρακτικών θεμάτων δικαίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών

·         Να  παράσχει γνώσεις για το σχεδιασμό μιας ορθής πολιτικής διαχείρισης δεδομένων

·         Να παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων