Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

 

Η διδασκαλία του μαθήματος Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων έχει σκοπό:

  •  Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση των τρόπων οργάνωσης και διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας τους, την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία
  •  Να εξηγήσει τις αναγκαίες προσαρμογές των θεωριών και των εργαλείων του Μάνατζμεντ για τις ανάγκες τις ναυτιλιακής βιομηχανίας
  • Να αναλύσει τη σύγχρονη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες
  • Nα παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων.