Δομή

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 18 μήνες και περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα: βασικό εξάμηνο, εξάμηνο ειδίκευσης και εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από κοινού από τα δύο Ιδρύματα στις εξής δύο σύγχρονες Κατευθύνσεις: 

  1. Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics (Operational Management in Shipping and Supply Chain – Logistics) Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών, Πληροφορικής κ.α. και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας, λειτουργικών εργαλείων στο πεδίο της Διαχείρισης Συστημάτων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
  1. Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Τεχνικής και Θετικής κατεύθυνσης και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε θέματα ναυτικού αυτοματισμού και τεχνολογίας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη χρήση των νέων τεχνολογιών αυτοματισμού, καθώς και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, στη διαχείριση  πλοίων και ναυτιλιακών εργασιών.

  • Συνδυάζει hard (αυτοματισμοί, συστήματα μηχανών κ.α.) και soft τεχνολογία (λογισμικό, βάσεις δεδομένων), για τον σχεδιασμό, ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών στο χώρο των μεταφορών και της ναυτιλίας.
  • Περιέχει μαθήματα μάνατζμεντ, μεταφορών, επιχειρησιακών λειτουργιών, διαχείρισης έργων, ναυλώσεων και ναυτιλιακής οικονομίας για εγκύκλια-ολοκληρωμένη μόρφωση.
  • Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών διευκολύνει την παρακολούθηση του και απευθύνεται σε ευρεία γκάμα ειδικοτήτων αποφοίτων ΑΕΙ.

 

Ο σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών υψηλής στάθμης στους τομείς της διαχείρισης ναυτιλιακών λειτουργιών, εφοδιαστικής αλυσίδας, και αυτοματισμών που θα απασχοληθούν στον κλάδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας ή στις μεταφορές ευρύτερα και θα μπορούν να αξιοποιούν, προς όφελός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της πληροφορικής, των επικοινωνιών καθώς και των συστημάτων ελέγχου.

ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 10 μαθημάτων (5 κύρια μαθήματα και 5 μαθήματα ειδίκευσης), η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και η επιτυχής παρακολούθηση 2 σεμιναρίων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), προερχόμενες οι 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα 10 μαθήματα, οι 4 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα δύο σεμινάρια και οι 26 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τη διπλωματική εργασία.