Εφαρμογές Πληροφορικής

Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική και έχει σκοπό να παράσχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην πληροφορική και να εξοπλίσει τους διδασκόμενους με γνώσεις και ικανότητες τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν και στα επόμενα έτη των σπουδών τους. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι :να κατέχουν βασικά θέματα της επιστήμης των υπολογιστών, και να χρησιμοποιούν βασικά υπολογιστικά εργαλεία. Δηλαδή να γνωρίζουν σημαντικές ενότητες της επιστήμης των υπολογιστών, όπως :

 • την εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού,
 • Τεχνολογία λογισμικού,
 • Αφαίρεση δεδομένων,
 • Διαχείριση δεδομένων,
 • Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα,
 • Πολυμέσα – γραφικά υπολογιστών,
 • Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές -τριες θα μπορούν:

 1. να αξιοποιούν τις δυνατότητες των εφαρμογών γραφείου,
 2. να χρησιμοποιούν υπολογιστικά εργαλεία για την επίλυση οικονομικών και τεχνικών προβλημάτων,
 3. να γνωρίζουν τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων,
 4. να αναπτύσσουν απλά προγράμματα.