Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική έχει σκοπό να παράσχει εισαγωγικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην πληροφορική, και να εξοπλίσει τους διδασκόμενους με γνώσεις και ικανότητες τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν και στα επόμενα έτη των σπουδών τους. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι :να κατέχουν βασικά θέματα της επιστήμης των υπολογιστών, και να χρησιμοποιούν βασικά υπολογιστικά εργαλεία.

Δηλαδή να γνωρίζουν σημαντικές ενότητες της επιστήμης των υπολογιστών, όπως:

  1. Δομή του ηλεκτρονικού υπολογιστή,
  2. Δυαδικό σύστημα,
  3. Αρχιτεκτονική των υπολογιστών,
  4. Λειτουργικά συστήματα,
  5. Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνίες,
  6. Αλγόριθμοι.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές θα μπορούν: (α) να γνωρίζουν τις βασικές δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος, (β) να διαχειρίζονται και να οργανώνουν τα αρχεία, (γ) να αξιοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτύου, (δ) να επεξεργάζονται κείμενα, (ε) να χρησιμοποιούν υπολογιστικά φύλλα, (στ) να αναπτύσσουν απλά προγράμματα.