Ιακωβάκη Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κουντουριώτου, Ισόγειο

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35254

Γνωστικό Αντικείμενο

Αγγλικά

Μαθήματα

Αγγλικά Ι & ΙΙ

Βιβλία

English Texts and Terminology for Shipping, Trade and Transport, Athens, Newtech Publications, 2012

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Kyriakaki, A., Maroudas, L., Charitopoulou, G., & Iakovaki, H. (2016). THE IMPACT OF THE REFUGEES’PRESENCE ON THE CHOICE OF DESTINATION AND IMAGE THEREOF. AN EMPIRICAL ANALYSIS. TOURMAN 2018, 230.

Iakovaki, H. (2011). New curriculum for the seafarers of the new era: building the intercultural dimension in the CAPTAINS platform for maritime English. International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, 3(3/4), 274-292.