ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ν.Ε.Υ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020