Επιχειρηματικότητα και Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η επίτευξη όλων των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκει:

  • Την απόκτηση νέας γνώσης
  • Την κατανόηση και ερμηνεία προβλημάτων
  • Εφαρμογή της νέας γνώσης
  • Την ανάλυση – κατανόηση και διάκριση ενός προβλήματος στα δομικά συστατικά του
  • Την σύνθεση – κατασκευή νέας δομής
  • Την Αξιολόγηση – διατύπωση αξιολογικών κρίσεων