Εργαστήρια Αγγλικών I και ΙΙ

Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η ειδική φύση του μαθήματος καθορίζει και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν βελτιώσει την γενικότερη γλωσσική τους επάρκεια στα Αγγλικά ως Δεύτερη Γλώσσα (English as a Second Language) και να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις λεξιλογίου στα Αγγλικά για Επιχειρήσεις (Business English) ώστε να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη παρακολούθηση του μαθήματος Αγγλικά Α’. Οι φοιτητές των επιπέδων Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση» και Β1 «μέτρια γνώση» στην Αγγλική Γλώσσα είναι ένα μαθησιακό γκρουπ που παρουσιάζει τις δικές του δυσκολίες όσον αφορά την διδασκαλία των Αγγλικών για Ειδικούς Σκοπούς. Πρόκειται συνήθως για ψευδο-αρχάριους (false beginners) που πάσχουν από γλωσσική κόπωση, με άλλα λόγια είναι μαθητές που έχουν περάσει από μακροχρόνια επίσημη διαδικασία εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας χωρίς να έχουν (κατά την γνώμη τους) κανένα εφόδιο να επιδείξουν μετά από τόσο καιρό. Για αυτό τον λόγο, με δεδομένο το Επικοινωνιακό Πλαίσιο Εκμάθησης της Γλώσσας, εμπλουτισμένο μάλιστα με την προσθήκη ανάθεσης συνεργατικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, την χρήση αυθεντικών κειμένων και την εκπόνηση αυθεντικών εργασιών, το μάθημα είναι κατά τα λοιπά μαθητοκεντρικό και το μοντέλο του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην συμμετοχή των μαθητών που καλούνται να αποφασίσουν ποιες μέθοδοι λειτουργούν για εκείνους και ποιες όχι. Αυτό φυσικά προϋποθέτει στενή συνεργασία μαζί τους, την διάθεση να δουλεύει κανείς υπό συνθήκες αβεβαιότητας, μια πλατιά γκάμα από μαθησιακά υλικά άμεσα προσβάσιμα και αυξημένο φόρτο εργασίας για τον Διδάσκοντα.