Εργαστήρια Στατιστικής II

Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες στατιστικές μεθοδολογίες μέσα από το στατιστικό πακέτο SPSS και να αναδείξει τη χρησιμότητά τους. Το στατιστικό πακέτο SPSS αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα στο είδος του και περιλαμβάνει χρήσιμες μεθοδολογίες καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζει τον τρόπο εφαρμογής των κυριότερων στατιστικών τεχνικών με τη χρήση στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics
  • να εμβαθύνει τον τρόπο παρουσίασης, σχολιασμού και ερμηνείας των εξαγόμενων στατιστικών αποτελεσμάτων
  • να μπορεί να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη