Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τη Νησιωτική Ανάπτυξη (ΕΠΛΗΝΕΤ)

LOGO PLINET

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

  1. Η έρευνα στους τομείς των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και των ανανεώσιμων πηγών με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογιών, τεχνικών και δεικτών για την καταγραφή και παρακολούθηση των εξελίξεων
  2. Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των υποδομών για τη διερεύνηση των διαφόρων πτυχών των τεχνολογιών αυτών. Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση συνεκτικών μεθόδων τεχνικών και εργαλείων για την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών διεθνούς επιπέδου.
  3. Η διερεύνηση των κοινωνικών διαστάσεων που σχετίζονται με τις εφαρμογές των ΤΠΕ στην ναυτιλία, τις μεταφορές και την οικολογική ανάπτυξη

Το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου είναι διεπιστημονικό, εφόσον προϋποθέτει τη σύνθεση διάφορων επιστημονικών κλάδων όπως:

  1. Η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες στην ναυτιλία τις μεταφορές και την περιφερειακή ανάπτυξη
  2. Ο σχεδιασμός νέων μοντέλων διοίκησης και ανάπτυξης που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες
  3. Οι ανανεώσιμες πηγές στην θάλασσα, η τεχνολογική και οικολογική ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών.
  4. Οι επιστήμες της πληροφορικής, της διοίκησης, του περιβάλλοντος της νησιωτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, με εφαρμογές στην Ναυτιλία τις μεταφορές και τις νησιωτικές περιοχές

Έρευνα από το ΕΠΛΗΝΕΤ

Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και Ασφάλεια

Πλωτή οικολογική μονάδα αφαλάτωσης

Είναι η πρώτη πλωτή μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο εφοδιασμένη με ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά συστήματα που παράγουν την απαραίτητη ενέργεια για να μετατρέψει το θαλασσινό νερό σε πόσιμο νερό. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να διατηρεί «σταθερή» λειτουργία, ακόμη και κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες (ισχυροί άνεμοι και μεγάλα κύματα), προκειμένου να είναι σε θέση να αποδίδει η ανεμογεννήτρια την απαιτούμενη ισχύ.

Proteus Project

 

ΑΥΤΟΝΟΜΩ Project 

Ερευνητικά Βραβεία

2006 Lloyd’s List Award for Maritime Innovation για το πρόγραμμα της Πλωτής Αυτόνομης και Οικολογικής Μονάδας Αφαλάτωσης

RegioStars Award 2008 on Energy Efficiency and renewable energies για το πρόγραμμα της Πλωτής Αυτόνομης και Οικολογικής Μονάδας Αφαλάτωσης

Διεθνείς Ευρεσιτεχνίες

(WO/2007/096680) Stable floating structure with limited oscillations

(WO/2007/096679) System for energy recovery and reduction of deposits on the membrane surfaces in (variable power and variable production) reverse osmosis desalination systems

Μάθημα online «Unmanned Vehicles – Systems Design and Management»

UxV’s Unmanned Vehicles UGV – UAV – USV – UUV – USpV Systems Design and Management

Scope
The main objective of this new Course is to educate students and professionals on how to deal with the design and management of Unmanned Systems Design in Land, Air, Space and Sea environment. The Course covers theoretical and practical applications / techniques for the design of systems utilized in maritime security, sea commerce and sea transportation as well as in other field areas.
for more information please