Χορτατσιάνη Ευαγγελία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κουντουριώτου, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35243

Γνωστικό Αντικείμενο

Μάρκετινγκ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Χορτατσιάνη, Ε. Management Style: A Tool for Successful Innovation: The British Experience, International Journal of Innovation Management. Χορτατσιάνη, Ε. (2013).
  • Κρίση στον Τομέα της Υγείας: Μελέτη περίπτωσης ενός γυναικολογικού ιατρείου. Μελέτη περίπτωσης υπό την αιγίδα της δράσης ‘Εκπαίδευση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα΄ (ΔΑΣΤΑ) του Ερευνητικού Προγράμματος Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση. Χορτατσιάνη, Ε. (2012).
  • Διοίκηση Μάρκετινγκ. Διάλεξη υπό την αιγίδα της δράσης ‘Εκπαίδευση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα΄ (ΔΑΣΤΑ) του Ερευνητικού Προγράμματος Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση.
  • Πολυδωροπούλου, Α., Ε. Χορτατσιάνη & Μ. Καμαργιάννη (2012). Flyer’s corner: Some simple truths about scheduled air travel. Journal of Air Transport Studies, Vol.3, No 1, pp. 24-38.
  • Aυγερόπουλος, Σ & Ε. Χορτατσιάνη (2010). Postal sector set for Europe-wide shake-up. London: Acquisitions Monthly (October issue). Chortatsiani, E. (2010).
  • Product Development in Financial Services: Picking the Right Leader for Success. In J. Tidd, & F.M. Hull (eds.) Service Innovation: Organizational responses to technological opportunities and market imperatives. Μετάφραση στην Κινεζική. Χορτατσιάνη, Ε. (2003).
  • Product Development in Financial Services: Picking the Right Leader for Success in J. Tidd, & F.M. Hull (eds.) ‘Service Innovation: Organizational responses to technological opportunities and market imperatives’. Series on technology management, vol. 9. London: ICP-World Scientific Publishing Co.
  • Χορτατσιάνη, Ε. (1991). Measuring Success in Developing New Products and Services. Πρακτικά του 1ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για το Μάνατζμεντ της Τεχνολογίας, Κίελο, Γερμανία. Χορτατσιάνη, Ε. (1991).
  • Marketing Information Systems Requirements for Products in Various Stages of their Life Cycle. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου London School of Economics & Political Science, Λονδίνο.
  • Χορτατσιάνη, E. & Κ. Χάϊδου (1984). Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Ο Λογιστής, τεύχος 362, Ιούλιος, σελ. 593-97.