Ξυδέας Ευάγγελος

Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κουντουριώτoυ 45, 1A (ώρες υποδοχής φοιτητών: Τετάρτη 18.00-20.00, Πέμπτη 18.00-20.00)

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35270

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Οικονομική

Βιογραφικό

Ο Δρ. Ευάγγελος Ξυδέας είναι καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Οικονομικής. Από το 1990 διδάσκει στην Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αρχικά στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και από το 2001 στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Έχει επίσης διατελέσει Επιστημονικός Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (1995-1998).Έχει δημοσιεύσει αριθμό εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια καθώς και βιβλία. Έχει συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών- ακαδημαϊκών προγραμμάτων.Έχει διατελέσει Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (2003-2006), Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (2010-2012) και μέλος Επιτροπών Μεταπτυχιακών Σπουδών και Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπουδές : Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, Οικονομικό Τμήμα, 1982. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, Οικονομικό Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,( Master of Arts in Economics), 1984. Ειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική. Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστημίου Loughborough, Μ. Βρετανίας, Οικονομικό Τμήμα, 1987. Ειδίκευση στην Οικονομική – Ποσοτική Ανάλυση. Διδασκαλία: Έχει διδάξει: Μικροοικονομική Ανάλυση, Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Χρήμα Τράπεζες, Ναυτιλιακή Οικονομική, Διεθνές Εμπόριο, Οικονομική του Χώρου, Οικονομική Μεταφορών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Σήμερα διδάσκει: Μακροοικονομική, Μικροοικονομική Ι, Μικροοικονομική ΙΙ, Οικονομετρία και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ΝΑΜΕ).

Μαθήματα

Έχει διδάξει:  Μικροοικονομική Ανάλυση, Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Χρήμα Τράπεζες, Ναυτιλιακή Οικονομική, Διεθνές Εμπόριο, Οικονομική του Χώρου, Οικονομική Μεταφορών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σήμερα διδάσκει:  Μακροοικονομική, Μικτοοικονομική, Οικονομετρία,Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Έρευνα

Περιφερειακή Ανάπτυξη, Οικονομική των Μεταφορών (Αερομεταφορές), Ναυτιλιακή Οικονομική (Ακτοπλοΐα), Οικονομικά των Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνίες), Εφαρμογές Οικονομετρικών Τεχνικών στις Μεταφορές, Χρηματοοικονομική, Οικονομικά της Μετανάστευσης, Διοίκηση Προμηθειών

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. «Applied Techniques of Econometric Forecasting in the Spot Freight Markets», IAME, 2010.
 2. «Econometric Analysis on Mobile Telecommunications’ call services in Greece», Journal of European Economy, vol. 7, 2008.
 3. «The Role of a Network Organization in the Development of an Isolated Discontinuous Space» Journal  Middle East Forum, issue 5, 2006.
 4. «Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Μετανάστευσης Ελλήνων στη Γερμανία 1960 – 2001», στο «Οικονομικά Συστήματα, Αναπτυξιακές Πολιτικές και Στρατηγική των Επιχειρήσεων στην εποχή της Πλανητικής Αγοράς», Β. Αγγελής και Λ. Μαρούδας eds., Εκδόσεις Παπαζήση, Aθήνα, 2006.
 5. «Demand for Passenger Air Transport in the Aegean Archipelago: Evidence from certain islands», Journal of Transport and Shipping, Issue 3, pp. 101-109, December 2005.
 6. «Cross Correlation and Causality Relations: Evidence from New European Union Members’ Stock Markets», European Research Studies Journal, volume VIII, issue 3-4, 2005.
 7. «Ανάπτυξη Υποδείγματος Ναυτιλιακών Αγορών υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας», Χίος, 2005.
 8. «Τα Οικονομικά των Κρατικών Τυχερών Παιχνιδιών στην Ελλάδα», Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Σειρά: Μελέτες ΚΕΠΕ, Αθήνα, 2000.
 9. «Applications of Telematics on Business: Removal of Isolation and Economic Development of the Aegean Islands», Studies in Regional and Urban Planning, Issue 7, pp.61-73, June 1999.
 10. «Οικονομική Θεωρία της Επιχείρησης» Π. Αλεξάκης – Ε. Ξυδέας. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 1998.
 11. «The Influence of Product Type on the Purchasing Structure», European Journal of Marketing, vol. 32, No 11-12, pp.974-992, 1998.
 12. «The Economic Determinants of Greek Return Migration to the Islands of the East Aegean» International Migration Quarterly Review, vol. XXXIV, No 2, pp.297 – 319, 1996.
 13. «An Empirical Investigation of Institutional and Industrial Purchasing Structure» European Journal of Marketing, vol. 28, No 4, pp.20-38, 1994.
 14. «An Investigation into the Structure of the Purchasing Function of State – Controlled Enterprises» Journal of Business Research, vol. 29, pp.13-21, 1994.
 15. «An Investigation into the Structure of the Purchasing Function of State – Controlled Enterprises» Journal of Business Research, vol. 29, pp.13-21, 1994
 16. «An Empirical Investigation of Institutional and Industrial Purchasing Structure» European Journal of Marketing, vol. 28, No 4, pp.20-38, 1994.
 17. «The Economic Determinants of Greek Return Migration to the Islands of the East Aegean» International Migration Quarterly Review, vol. XXXIV, No 2, pp.297 – 319,  1996.
 18.   «The Influence of Product Type on the Purchasing Structure», European            Journal of Marketing, vol. 32, No 11-12, pp.974-992, 1998.
 19. «Applications of Telematics on Business: Removal of Isolation and Economic        Development of the Aegean Islands», Studies in Regional and Urban Planning, Issue 7, pp.61-73, June 1999.
 20. «Demand for Passenger Air Transport in the Aegean Archipelago: Evidence from certain islands», Journal of Transport and Shipping (AWP), Issue 3, December 2005, pp. 101-109.
 21. «Cross Correlation and Causality Relations: Evidence from New European Union Members’ Stock Markets», European Research Studies Journal, volume VIII, issue 3-4, 2005.
 22. «The Role of a Network Organization in the Development of an Isolated Discontinuous Space» Journal  Middle East Forum, issue 5, 2006 .
 23. «Econometric Analysis on Mobile Telecommunications’ call services in Greece», Journal of European Economy, vol. 7, 2008.
 24. «Applied Techniques of Econometric Forecasting in the Spot Freight Markets», IAME, 2010.
 25. «An Empirical Investigation of Spot Prices in Tanker Market using Dynamic Multiple Regression Models», International Journal Of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 3, No. 3-4,  pp. 238-259, 2011.
 26. «Ανάπτυξη Υποδείγματος Ναυτιλιακών Αγορών υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας»,    Χίος, 2005.
 27. «Τα Οικονομικά των Κρατικών Τυχερών Παιχνιδιών στην Ελλάδα», Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Σειρά: Μελέτες ΚΕΠΕ, Αθήνα, 2000.
 28. «Οικονομική Θεωρία της Επιχείρησης» Π. Αλεξάκης – Ε. Ξυδέας. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 1998.