Φοιτητική Μέριμνα

Σίτηση

Οι φοιτητές της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται στο εστιατόριο που λειτουργεί στην οδό Ελ. Βενιζέλου 90 και 93.

Η σίτιση παρέχεται στους φοιτητές από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου εκτός των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Στους φοιτητές παρέχεται πρωινό (08:00-09:00) – γεύμα (12:00-15:30) – δείπνο (19:00-21:30).

Το πρόγραμμα σίτισης είναι εβδομαδιαίο και ανακοινώνεται ανά εβδομάδα στο εστιατόριο και τους πίνακες ανακοινώσεων.

Ο φοιτητής με την προσέλευσή του στο εστιατόριο υποχρεούται να επιδεικνύει την φοιτητική του ταυτότητα (πάσο) στον υπεύθυνο του εστιατορίου και να υπογράφει στις καταστάσεις σίτισης (ώρα προσέλευσης για γεύμα ή δείπνο).

Στέγαση

Η Πανεπιστημιακή μονάδα της Χίου για την στέγαση των φοιτητών διαθέτει Φοιτητική Κατοικία (περιοχή Τάγμα) και χορηγεί επιδότηση ενοικίου, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει καθορίσει τις προϋποθέσεις για την επιλογή των δικαιούχων φοιτητών στέγασης (επισυνάπτεται ο κανονισμός Στέγασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

Μεταξύ της Φοιτητικής Κατοικίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων των Τμημάτων υπάρχει λεωφορειακή σύνδεση.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι μέχρι το τέλος των εγγραφών.

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση.

Η αίτηση συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας στο Μιχάλειο κτίριο (οδός Μιχάλων 8) και στην Φοιτητική Κατοικία  (Φωστίνης 101-Τάγμα).

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Με βάση το Π.Δ. 327/83, όλοι οι φοιτητές των ΑΕΙ (ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί) δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης άμεσα ασφαλισμένου του Δημοσίου.  Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χορηγείται για  διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια σπουδών  (4 έτη: 8 εξάμηνα), προσαυξημένο κατά το ήμισυ (δηλαδή για 12, συνολικά, εξάμηνα σπουδών).

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της ασφάλισης που παρέχει το Πανεπιστήμιο και της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα  (ατομικό ή οικογενειακό), συμπληρώνοντας τη συνημμένη δήλωση την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία.  Η περίθαλψη του Πανεπιστημίου παρέχεται:

  • Στην έδρα  του Τμήματος, δηλαδή στη Χίο
  • Εφόσον υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας η οποία δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στην πόλη που είναι η έδρα του Τμήματος, στην πόλη που υπάρχει η δυνατότητα της ειδικής θεραπείας,
  • Εκτός της έδρας του Τμήματος, εφόσον το περιστατικό κρίνεται επείγον.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται και  σε άλλα συμβεβλημένα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιατρικά κέντρα και  ιδρύματα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής/τρια  θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία φοιτητικής μέριμνας, (τηλ. 2271035025 κος Χ. Κουτσουράδης).

Για την παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι φοιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία :

  • Θα πρέπει να απευθύνονται στο Νοσοκομείο της Χίου για όλες τις ειδικότητες ιατρών που υπάρχουν σ’ αυτό.
  • Μετά την επίσκεψη στο θεράποντα ιατρό και την καταγραφή των χορηγουμένων φαρμάκων στο βιβλιάριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ο φοιτητής, πριν αγοράσει τα φάρμακα, πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας Χίου για θεώρηση από τον αρμόδιο ιατρό.
  • Μετά τη θεώρηση του βιβλιαρίου του, ο φοιτητής εκτελεί την συνταγή των φαρμάκων του, αγοράζοντας τα φάρμακά του.  Προς το παρόν, ο φοιτητής θα πρέπει να πληρώνει ο ίδιος την αξία των φαρμάκων και να προσκομίζει το βιβλιάριο του στην Οικονομική Υπηρεσία της Σχολής για διαδικασία πληρωμής της δαπάνης.