Γανιάρης Νικόλαος

ΕΤΕΠ ΤΝΕΥ

Επικοινωνία

Γραφείο

+302271035280

Email

Τηλέφωνο

+306932666681

Γνωστικό Αντικείμενο

Διοίκηση και σχεδιασμός στις Μεταφορές και την Ναυτιλία