Πρώιος Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Kοραή 2Α, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35268

Γνωστικό Αντικείμενο

Μαθηματικά και Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Konstantinos Panou, George Proios and Seraphim Kapros, Distance and Capacity Constrained Vehicle Routing in Distribution Networks: A New Branch-and-Cut-andPrice Heuristic, Logistics & Sustainable Transport, Vol. 4, No. 1, December 2013, pp. 1– 11.
  • Kapros, S., Panou, K., Proios, G., Fast Screening Method for the Assessment of Freight Demand at the Initial Planning Stage of a Transport and Logistics Center, Transport & Logistics International Journal, Volume 13, 2013.
  • Proios, S. Kapros, K. Panou, A Customized Model for the Optimization of Multi-Vehicle Freight Distribution Chains, Aegean Working Papers, Vol 1 (3), pp: 87-107 (2005).