Γραφείο Διασύνδεσης-Σταδιοδρομίας

Το γραφείο Διασύνδεσης αρχικά λειτούργησε ως Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σήμερα λειτουργεί, όπως σε όλα τα Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Απευθύνεται αφ’ ενός στους φοιτητές και τους αποφοίτους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και, αφ’ ετέρου, στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αναζητούν υποψήφιους συνεργάτες.

  • Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τη δράση οργανισμών και επιχειρήσεων της Ελλάδας και του εξωτερικού, στις οποίες θα μπορούσαν να απασχοληθούν φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αναζήτησης εργασίας, όπως σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (CV) και συμβουλές για προσωπικές συνεντεύξεις.
  • Διατηρεί Τράπεζα Δεδομένων με βιογραφικά στοιχεία φοιτητών-τριών και διπλωματούχων του Πανεπιστημίου μας.
  • Ενημερώνει τους φοιτητές φοιτήτριες σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών, τόσο στη Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
  • Διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια, όπου παρουσιάζονται θέματα ειδικού ενδιαφέροντος από Πανεπιστημιακούς και στελέχη επιχειρήσεων.