Ίδρυση Αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος “MBA in Shipping”