Καρκαζής Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κουντουριώτου,1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35868

Γνωστικό Αντικείμενο

Επιχειρησιακή Έρευνα, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

Μαθήματα

 • Μαθηματικά Ι
 • Μαθηματικά ΙΙ  (Επιχειρησιακή Έρευνα)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές και το Εμπόριο
 • Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Βιβλία

 • THE SOCIO-ECONOMIC PROFILES OF THE PROVINCES OF TURKEY, J.Karkazis & Ch.Chalimourda, Center of Strategic Studies & Laboratory of Geographic Information Systems, Geo-economy and Geo-politics, Dec. 2009 (430 pages)
 • STRATEGIC ANALYSIS OF TURKEY’S MAIN ROAD NETWORK. APPLICATIONS TO LOGISTICS, J.Karkazis, Center of Strategic Studies &Laboratory of Geographic Information Systems, Geo-economy and Geopolitics, June 2010 (144 pages)
 • COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GEO-ECONOMIC PROFILES OF GERMAN REGIONS IN THE CONTEXT OF EUROPE, J.Karkazis, Center of Strategic Studies & Laboratory of Geographic Information Systems, Geo-economy and Geopolitics, (800 pages)
 • COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GEO-ECONOMIC PROFILES OF TURKISH REGIONS IN THE CONTEXT OF EUROPE, J.Karkazis, Center of Strategic Studies & Laboratory of Geographic Information Systems, Geo-economy and Geopolitics, (500 pages)
 • COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GEO-ECONOMIC PROFILES SPANISH REGIONS IN THE CONTEXT OF EUROPE, J.Karkazis, Center of Strategic Studies & Laboratory of Geographic Information Systems, Geo-economy and Geopolitics, (300 pages)
 • THE PURSUIT OF A NEW ORDER IN EUROPE AND THE MIDDLE EAST. WORLD GEO-POLITICAL DYNAMICS AND THE ANGLO-GERMAN CONFLICT: A HISTORICAL REVIEW, J.Karkazis, J.Vanunu & I.Vidakis,Center of Defence, Energy and Geopolitical Research (Constantine Porphyrogenetus Int.Ass.), 2011 (166 pages)

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • TURKEY’S MANUFACTURING INDUSTRY. INTERNATIONAL COMPETITIVENESS AND REGIONAL DYNAMICS , J.Karkazis, Middle East FORUM 5, 2005
 • REGIONAL SOCIO-ECONOMIC TRENDS IN TURKEY, J. Karkazis, Management Sciences & Regional Development, Issue 5, 2005, pp.151-170
 • THE NETWORK-BASED GEO-ECONOMIC GRAVITY CENTERS OF GREECE, J. Karkazis & M.Doumi, Middle East FORUM 6, 2007
 • THE IMPACT OF SOUTHEASTERN ANATOLIA PROJECT ON THE GEO-ECONOMIC GRAVITY SYSTEMS OF TURKEY, J.Karkazis & G.Isen, Studies in Regional & Urban Planning 10, 2007
 • THE IMPACT OF TRANSPORT COST ON THE EUROPEAN GEO-ECONOMIC DYNAMICS , J.Karkazis, Journal of Transport & Shipping 4, 2007
 • TRANSFERRING ENERGY RESOURCES TO EUROPE: THE BURGAS- ALEXANDROUPOLI OIL PIPELINE, D.Dalaklis, P.Siousiouras and J.Karkazis, Middle East FORUM 8, 2008
 • OPTIMAL LOCATION OF SUPPLY CENTERS ON TURKEY’S ROAD NETWORK, J.Karkazis, Studies in Regional & Urban Planning 11b, 2008
 • A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGIONAL PROFILES OF FRANCE IN THE CONTEXT OF E.U., J.Karkazis, Studies in Regional & Urban Planning 11c, 2008
 • OPTIMAL DEVELOPMENT OF SUPPLY CENTERS IN GERMANY AND THEIR REGIONAL GEO-ECONOMIC IMPACT, J.Karkazis, V.Angelis, M.Mavri, Ch.Chalimourda, Studies in Regional & Urban Planning 12, 2009

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 • THE PURSUIT OF A NEW ORDER IN EUROPE AND THE MIDDLE EAST (Special Issue Editorial), J.Karkazis, Middle East FORUM 10, 2012
 • THE GRAND BRITISH INITIATIVE IN THE MIDDLE EAST, J.Karkazis, Middle East FORUM 10, 2012
 • Η ΔΥΝΑMΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟMΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ MΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, I.Καρκαζής & Ι.Βιδάκης, Χρονικά Αμυνας & Ασφάλειας 2, 2012
 • ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, Ι.Βιδάκης, Ι.Καρκαζής, Α.Αλομπέιντ και Γ.Μπάλτος, Χρονικά Αμυνας & Ασφάλειας 2, 2012
 • Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, Ι.Καρκαζής, ΙΒιδάκης και Γ.Μπάλτος, Χρονικά Αμυνας & Ασφάλειας 2, 2012
 • ΠΡΟΣ ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ, Ι.Καρκαζής, Ι.Βιδάκης και Γ.Μπάλτος, Χρονικά Αμυνας & Ασφάλειας 2, 2012
 • H ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ TΩN ΗΠΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, Ι.Καρκαζής & Ι.Βιδάκης, Χρονικά Αμυνας & Ασφάλειας 3, 2013
 • Η ΣΥΡΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ», I.Καρκαζής, I.Βιδάκης, G.Μπάλτος, Χρονικά Αμυνας & Ασφάλειας 3, 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • A SIMULATION-BASED ANALYSIS OF IRANIAN BALLISTIC MISSILES AND ISRAELI INTERCEPTORS, J.Karkazis, Middle East FORUM 5, 2005
 • EVALUATION OF ROUTES IN AN UNFRIENDLY ENVIRONMENT, J. Karkazis, Management Sciences & Regional Development 5, 2005
 • DEFENSE ANALYSIS ASPECTS REGARDING THE POSSIBILITY OF DEPLOYMENT OF SHAHAB-3 AND SHAHAB-4 CLASS OF BALLISTIC MISSILES AGAINST ISRAEL, TURKEY AND EASTERN EUROPE, J.Karkazis & G.Isen, Middle East FORUM 6, 2007
 • THE MISSILE AND NUCLEAR FACTORS IN THE MIDDLE EAST SECURITY BALANCE EQUATION, J.Karkazis & G.Isen, Middle East FORUM 7, 2008 28
 • SECURITY COMPLEX AREAS IN THE MEDITERRANEAN: THE GREEK-TURKISH CASE J.Karkazis, P.Siousiouras & D.Dalaklis, Middle East FORUM 7, 2008
 • IRANIAN SATELLITE’S PROGRAM ADVANCES AND GEO-STRATEGIC IMPLICATIONS J.Karkazis, Middle East FORUM 9, 2009
 • IRAN’S BALLISTIC MISSILE PROGRAM: AN OVERVIEW , J.Karkazis & I.Vidakis, Middle East FORUM 9, 2009
 • REPORT. ISRAEL – IRAN: OPERATION “ARMAGEDDON”, J.Karkazis, I.Vidakis & G.Baltos, Middle East FORUM 9, 2009
 • ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, Χρονικά Αμυνας & Ασφάλειας 1, 2010
 • SECURITY RISK ASSESSMENT OF TURKEY’S ROAD NETWORK, J.Karkazis, Journal of Management Sciences & Regional Development 7, 2011
 • REPORT. TURKEY’S CHIEFS OF GENERAL STAFF PROFILES, J.Karkazis, Defense & Security Annals 1, 2011
 • REPORT. TURKEY’S NATIONAL INTELLIGENCE ORGANIZATION UNDERSECRETARIES PROFILES, J.Karkazis, Defense & Security Annals 1, 2011
 • THE ANGLO-ISRAELI CONFLICT IN THE MIDDLE EAST (Working thoughts), J.Karkazis & I.Vidakis, Middle East FORUM 10, 2012