Βλάττα Καλλιόπη

Γραμματεία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κοραή, ισόγειο

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35230