Πάνου Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κοραή, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35249

Γνωστικό Αντικείμενο

Μεταφορικά Συστήματα

Μαθήματα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 • Οικονομική των Μεταφορών, Γ΄ εξαμήνου
 • Ειδικά Θέματα Μεταφορών, Ζ΄ εξαμήνο
 • Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές, Η΄ εξαμήνου

Mεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 • Οικονομική των Μεταφορών

 

Βιβλία

Κ. Χλωμούδης, Μ. Λεκάκου, Κ. Πάνου, Ε. Παπαδημητρίου, Ε. Τζαννάτος, Μεταφορές: Αρτηρίες ζωής για τα Νησιά, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα (2007)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 

 • S. Kapros, K. Panou, Coastal Shipping and Intermodality in Greece: The Week Link, In Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transportation Economics, Vol. 21, A. Pallis (ed), 323-342, Elsevier Oxford, (2007).
 • G. Proios, S. Kapros, K. Panou, A Customized Model for the Optimization of Multi-Vehicle Freight Distribution Chains, Aegean Working Papers, Vol 1 (3), pp: 87-107 (2005).
 • S. Kapros, K. Panou, D. Tsamboulas, Multicriteria Approach to the Evaluation of Intermodal Freight Villages, Transportation Research Record, No. 1906, 56-63 (2005).
 • K. Panou, A. Sofianos, A Fuzzy Multicriteria Evaluation System for the Assessment of Tunnels vis-à-vis Surface Roads: Theoretical aspects – Part I, Tunnelling and Underground Space Technology 17, 195-207 (2002).
 • K. Panou, A. Sofianos, A Fuzzy Multicriteria Evaluation System for the Assessment of Tunnels vis-à-vis Surface Roads: The WPMA case – Part II, Tunnelling and Underground Space Technology 17, 209-219 (2002).
 • D. Tsamboulas, K. Panou, C. Abacoumkin, Attractiveness of Transportation Infrastructure Projects to Private-Sector Financing: Assessing the Hierarchical Analysis Risk Scenario Method, Transportation Research Record, No. 1732, 12-21 (2000).
 • Δ. Τσαμπούλας, Κ. Πάνου και Δ. Πολίτου, Συγκριτική Παρουσίαση Τρόπων Συμμετοχής Ιδιωτών Επενδυτών σε Συγκοινωνιακά Έργα στην Ελλάδα – Δημιουργία Μαθηματικού προτύπου για την Εκτίμηση της Επιχειρηματικής Ελκυστικότητας της Επένδυσης”, Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 1, σελ. 59-74 (2000)
 • D. Tsamboulas, G. Yiotis, K. Panou, Use of Multicriteria methods for assessment of transport projects, Journal of Transportation Engineering of the American Society of Civil Engineers (ASCE), Vol.1, 407-414 (1999).