Μακροοικονομική

Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος Μακροοικονομική έχει σκοπό:

 • Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση της Μακροοικονομικής Θεωρίας προσφέροντας στους πρωτοετείς φοιτητές βασικές έννοιες, ορισμούς και μεθόδους ανάλυσης.
 • Να εξηγήσει τους μηχανισμούς και την λειτουργία βασικών αγορών της οικονομίας, τον ρόλο του δημόσιου τομέα και τα προβλήματα με τα οποία ασχολείται η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.
 • Να εξοπλίσει τους διδασκόμενους με γνώσεις και εργαλεία για την εμβάθυνση σε αντικείμενα σχετικά με την άσκηση οικονομικής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές
  επίπεδο, το διεθνές εμπόριο, τις διεθνείς χρηματοοικονομικές σχέσεις.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να περιγράψουν το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς-ων στην μικτή οικονομία.
 • Να περιγράψουν, εξηγήσουν την εκτίμηση-σύνθεση του εθνικού προϊόντος.
 • Να εξηγήσουν, μετρήσουν τον προσδιορισμό του εθνικού εισοδήματος.
 • Να περιγράψουν, εξετάσουν τον ρόλο του δημοσίου τομέα στον προσδιορισμό του εισοδήματος.
 • Να περιγράψουν την λειτουργία της αγοράς χρήματος και της αγοράς συναλλάγματος.
 • Να περιγράψουν, εξετάσουν τις αγορές χρήματος, προϊόντος και εργασίας και την μακροοικονομική ισορροπία.
 • Να περιγράψουν, εξετάσουν σύγχρονα οικονομικά προβλήματα καθώς και τα εργαλεία άσκησης οικονομικής (δημοσιονομικής – νομισματικής) πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.