Λεκάκου Μαρία

Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Kοραή 2Α, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35247

Γνωστικό Αντικείμενο

Ναυτιλιακή Οικονομική

Βιογραφικό

Η Μαρία Λεκάκου είναι Kαθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διατέλεσε μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (2001-2004). Έχει πάρει μέρος ως εθνικός εμπειρογνώμονας σε διεθνείς συναντήσεις για θέματα Ναυτιλιακής Πολιτικής, Γαλάζιας Ανάπτυξης και Θαλάσσιου Τουρισμού καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την ανάπτυξη των νησιών.
Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή των βιβλίων Selected Papers in Economic Integration: Limits and Prospects. Ed. Palgrave Mc Millan, London, 2000 και «Η Παγκοσμιοποίηση και το Αναπτυξιακό σπιράλ στην Ελλάδα. Περιφερειακές και εισοδηματικές ανισότητες (1981-1999)» ΙΣΤΑΜΕ, Αθήνα 2002, Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία. Τυπωθήτω, Αθήνα: 2006, Μεταφορές. Αρτηρίες ζωής για τα νησιά, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα: 2007και Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transport Economics,London: Elsevier: 2007
Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες κυρίως για θέματα: πολιτικής εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών, ναυτιλιακής πολιτικής επιβατηγού ναυτιλίας και ειδικά ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας, θαλάσσιου τουρισμού και νησιωτικών μεταφορών αλλά και ανταγωνιστικότητας του θαλάσσιου μεταφορικού συστήματος και ρύθμισης των ναυτιλιακών αγορών

Μαθήματα

 • Ναυτιλιακή Οικονομική
 • Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας
 • Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική

Βιβλία

 • Θεοδωρόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β., Πάλλης Α.Α , Τσελέντης Β., Τριανταφυλλίδου Α.,, & Δενιόζος Ν., (2010)  Κριτική αποτίμηση των προτάσεων της Πράσινης Βίβλου για μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ
 • Θεοτοκάς Γ. Λεκάκου Μ. Β., Πάλλης Α. Α., Συριόπουλος Θ .Κ. Τσαμουργκέλης, Γ. (2008). Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση, Ανταγωνιστικότητα, Αθήνα: Gutenberg.
 • Χλωμούδης, Κ., Λεκάκου, Μ., Πάνου, Κ., Παπαδημητρίου, Ε., Τζαννάτος, Ε, .(2007) Μεταφορές. Αρτηρίες ζωής για τα νησιά. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Θεοδωρόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β., Πάλλης Α.Α. (2006) Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ναυτιλία. Τυπωθήτω, Αθήνα

Έρευνα

 • Οργάνωση ναυτιλιακών αγορών
 • Ναυτιλιακή πολιτική
 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Ανταγωνισμός και ρύθμιση των ναυτιλιακών αγορών

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Lekakou, M. B., & Remoundos, G. (2015). Restructuring coastal shipping: a participatory experiment. WMU Journal of Maritime Affairs, 14(1), 109-122.
 • Jensen, A. K., Bergqvist, R. Y., Hjelle, H. M., & Lekakou, M. B. (2015). The perception and image of shipping. WMU Journal of Maritime Affairs, 1-38.
 • Stefanidaki, E., & Lekakou, M. (2014). Cruise carrying capacity: A conceptual approach. Research in Transportation Business & Management, 13, 43-52.
 • Theotokas, I., Bissias, I., and Lekakou, M. (2013), “Shipping Crises in the Media. Differences between maritime media and general media”, Spoudai Journal of Economics and Business, vol. 63, no.4, 137-145.
 • Stefanidaki E. and Lekakou M. (2012), Liberalization assessment: The Greek Cruise Market, Tourism, Vol. 60, No 1.
 • Lekakou, M., B., Vitsounis, T., K., (2011) Market concentration in Coastal Shipping and Limitations to islands accessibility Research in Transportation Business & Management, Vol. 2, p. 74-82.
 • Lagoudis, I., N., Lekakou, M., B., Thanopoulou, H., A., Pantelaros, I. M., (2011) “Evaluating ferry services through an AHP estimated KPI system: A focus on Central Aegean” International Journal of Decision Sciences, Risk and Management Volume 3, No 1-2, pp: 153 – 178
 • Lekakou M.B., Pallis A.A. and Vaggelas, G.K. (2009). Which Homeport in Europe: The Cruise industry’s selection criteria, Tourismos, 4 (4) pp215-240