Λυκουρίνα Μαρίκα

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών & Υποψηφίων Διδακτόρων

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κοραή, ισόγειο

Email

Τηλέφωνο

+ 30 22710 35222