Μαθηματικά ΙΙ

Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος

 • Να παρουσιάσει τις γενικές αρχές και τεχνικές ανάλυσης πολύπλοκων συστημάτων και ανάπτυξης σχετικών μαθηματικών προτύπων.
 • Να αναλύσει τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία των βασικών προτύπων της Επιχειρησιακής Ερευνας (πρότυπα Γραμμικού και Δυναμικού Προγραμματισμού, Ελέγχου Αποθεμάτων, Προσομοίωσης και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης) και τις μεθοδολογίες επίλυσης αυτών.
 • Να παρουσιάσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των σχετικών προτύπων καθώς επίσης τα προαπαιτούμενα, τους περιορισμούς και το υπολογιστικό κόστος εφαρμογής αυτών.
 • Να αναλύσει βασικές εφαρμογές των προτύπων αυτών σε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων: χωροθέτηση και μεταφορές, προγραμματισμός παραγωγής και πωλήσεων, εμπορικός ανταγωνισμός, ναυτιλία κλπ
 • Να παρουσιάσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά υπολογιστικά και σχεδιαστικά συστήματα (όπως για παράδειγμα η Visual Basic) στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προτύπων και μεθοδολογιών όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων της Επιχειρησιακής Ερευνας.

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα

Οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τους σκοπούς του μαθήματος.
 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές και διαδικασίες ανάλυσης πολύπλοκων συστημάτων και κατασκευής σχετικών μαθηματικών προτύπων και την εφαρμογή αυτών σε απλές περιπτώσεις συστημάτων που καλύπτουν ένα ευρύ χώρο δραστηριοτήτων (ναυτιλία, μεταφορές, χωροθέτηση, εμπόριο, παραγωγή)
 • Να γνωρίζουν τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία βασικών μαθηματικών προτύπων της Επιχειρησιακής Ερευνας και των τεχνικών ανάπτυξης αυτών (πρότυπα Γραμμικού και Δυναμικού Προγραμματισμού, Ελέγχου Αποθεμάτων, Προσομοίωσης και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης) και επίσης να κατανοούν το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθοδολογιών επίλυσής τους.
 • Να επιλύουν, ανεξάρτητα από Η/Υ, απλά προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού, Δυναμικού Προγραμματισμού, Ελέγχου Αποθεμάτων και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης.
 • Να επιλύουν απλά προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού και Ελέγχου Αποθεμάτων με ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα.
 • Να κατανοούν τα βασικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των σχετικών προτύπων και των μεθοδολογιών επίλυσής τους καθώς επίσης τα προαπαιτούμενα, τους περιορισμούς και το υπολογιστικό κόστος εφαρμογής αυτών.