Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο της Θάλασσας

Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στόχο αποτελεί η εξοικείωση των σπουδαστών με τη νομική έννοια του πλοίου, καθώς και της διαδικασίας της νηολόγησης. Αναμένεται ως το τέλος των μαθημάτων να γνωρίζουν τα βασικά περί εννοιών και διαδικασιών. όπως η εθνικότητα του πλοίου, η ναυτολόγηση, ο νηογνώμονας κ.α.

Αποσκοπεί στη γνωστική εξοικείωση με τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα και τις σχέσεις μεταξύ αυτής και των ναυτικών.

Στόχος είναι επίσης μέχρι το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές να είναι εξοικειωμένοι σ’ ένα βαθμό με τις έννοιες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, να έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τη μεθοδολογία των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων για τη λήψη αποφάσεων και πως αυτές επιδρούν στη συνέχεια στις διακρατικές σχέσεις. Προβλέπεται επίσης επισκόπηση status του καθεστώτος οριοθέτησης της Ελλάδας και τις επιπλοκές με τις γείτονες χώρες