Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

  • Τα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζονται στην κατανόηση και κατάκτηση των σύγχρονων αρχών εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
  • Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και εμβάθυνση σε κρίσιμες επενδυτικές, χρηματοδοτικές, λειτουργικές επιλογές, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.
  • Το μάθημα υποστηρίζει την κριτική ανάλυση και παρέχει τεχνογνωσία στη λήψη αποφάσεων σε σημαντικά θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης της ναυτιλιακής επιχείρησης.