Οικονομετρία

Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος Οικονομετρία έχει σκοπό:

  • Να μυήσει τους φοιτητές-τριες στις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές που επιτρέπουν στους μελετητές οικονομικών φαινομένων να ποσοτικοποιούν και να εκτιμούν με στατιστικές μεθόδους τις οικονομικές σχέσεις που διέπουν την λειτουργία οικονομικών μονάδων και αγορών.
  • Να εξοπλίσει τους διδασκόμενους μα τα απαραίτητα εργαλεία για τον έλεγχο και αξιολόγηση οικονομετρικών υποδειγμάτων και την διενέργεια προβλέψεων.
  • Να εισάγει τους φοιτητές -τριες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών.

Στο τέλος του κύκλου οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να εξειδικεύουν, επιλέγουν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα.
  • Να εκτιμούν ένα κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα.
  • Να ελέγχουν, εξετάζουν και αξιολογούν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα.
  • Να αξιολογούν, αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται παραβιάσεων των υποθέσεων εξειδίκευσης ενός υποδείγματος.
  • Να σχεδιάζουν, εκτιμούν-ελέγχουν υποδείγματα χρονολογικών σειρών και να διενεργούν προβλέψεις.