Οργάνωση Διακίνησης-Διανομής

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Οι φοιτητές/τήτριες αποκτούν:

·         αφ’ ενός θεωρητική γνώση,

·         αφ’ ετέρου εξοικειώνονται με μεθοδολογικά εργαλεία και ποσοτικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων σχετικών με το σχεδιασμό, την οργάνωση και βελτιστοποίηση των συστημάτων εφοδιαστικής (logistics).

Το μάθημα προσφέρει στους/ις φοιτητές/τήτριες μία άρτια γνώση

·         της αγοράς και της δομής των εμπλεκόμενων κλάδων στο πεδίο των μεταφορών και logistics,

·          των αντίστοιχων στρατηγικών και πολιτικών,

·         καθώς και τα κατάλληλα εφόδια για σταδιοδρομία υψηλού επιπέδου σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.