Παπαζή Κατερίνα

Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης ΤΝΕΥ

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κοραή, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35213