Περιβάλλον και Μεταφορές ΙΙ

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των νέων καυσίμων και τεχνολογιών για τις μεταφορές
  • Γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή των προσωπικών συνηθειών μετακίνησης των πολιτών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ρύπανσης
  • Γνωρίζουν τις συνιστώσες της βιωσιμότητας των μεταφορών
  • Χρησιμοποιούν δείκτες απόδοσης για να παρακολουθούν ένα μεταφορικό σύστημα
  • Γνωρίζουν την σχετική ορολογία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και τις κατάλληλες επιστημονικές και άλλες πηγές ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικότερα θέματα περιβάλλοντος και μεταφορών που θα αντιμετωπίσουν στην επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.