Σιούσουρας Πέτρος

Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κουντουριώτου, Ισόγειο

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35256

Γνωστικό Αντικείμενο

Γεωπολιτική

Μαθήματα

Προπτυχιακό επίπεδο

 • Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο Θάλασσας
 • Οικονομική Γεωγραφία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο

 • Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
 • Ναυτικό Δίκαιο

 

Βιβλία

 1. Σιούσιουρας Π. (2010), «Θεσσαλονίκη. Μητροπολιτικό και διαμετακομιστικό κέντρο στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Γεωπολιτικές επιδιώξεις, διεθνές δίκαιο και θαλάσσιες μεταφορές», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα
 2. Σιούσιουρας Π. (2010), (επιμ.) «Eυρωπαϊκή Ένωση – Βαλκάνια. Από την Γεωπολιτική της Μετάβασης στην προοπτική της Ευρωπαϊκής ένταξης», Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα
 3. Σιούσιουρας Π. & Κ. Χαζάκης (2009), (επιμ.) «Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα
 4. Σιούσιουρας Π. (2008), (επιμ.) «Tα Νέα Βαλκάνια. Η Γεωπολιτική της Διεθνούς Ασφάλειας και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα
 5. Σιούσιουρας Π. (2003), «Πτυχές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής στον Μεσοπόλεμο», Eκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, αριθμός σελ. 414
 6. Σιούσιουρας Π. (2003), «Ελλάδα – Γιουγκοσλαβία – ΠΓΔΜ. Στρατηγικές Επιδιώξεις στον Λιμένα της Θεσσαλονίκης και Διεθνές Δίκαιο», Πρόλογος: Κ. Οικονομίδης, Eκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, αριθμός σελ. 349
 7. Σεϊμένης Ι., Σιούσιουρας Π. (2003), «Ευρωμεσογειακές Σχέσεις», Eκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2003, αριθμός σελ. 224
 8. Σιούσιουρας Π. (2000), «Ελλάδα και Περίκλειστα Κράτη: Η Περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας», Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, αριθμός σελ. 401

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. K. Rontos, L. Salvati, P. Sioussiouras & Ioannis Vavouras (2013), « Mediterranean Countries and Corruption: Political, Economic, and Social Factors», Mediterranean Quarterly, Vol. 24. No. 1.
 2. K. Rontos, P. Sioussiouras & I. Vavouras (2011), «Μοdeling the Factors that Determine the Phenomenon of Corruption in the Mediterranean and Balkan Region», Psychology of Corruption, Progress in Economics Research, Department of Acquisitions, Νοva Science Publishers, Ed. A. Tavidze, INC, Vol. 26.
 3. P. Siousiouras & I. Vavouras (2011), «Political Rights, Development and Corruption in the Balkan and Arab Mediterranean Countries», Mediterranean Quarterly, Vol. 23. No. 1.
 4. P. Siousiouras (2009), «Foreign Policies of Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia: Geopolitical Ambitions and Political Realism», Middle East Forum, Issue 9, December 2009.
 5. P. Siousiouras & D. Dalaklis (2009), «The Greek Effort to Implement Vessel Traffic Services in the Aegean Sea», Studies in Regional & Urban Planning, Issue 12, December 2009, pp. 111-128.
 6. P. Siousiouras (2009), «Naval Blockade in the Context of International Law», (Eds) S. Perrakis & M.-D. Marouda in «Armed Conficts & International Humanitarian Law», Εuropean Centre for Research and Training on Human Rights and Humanitarian Action, Établissements Ém. Bruylant, Bruxelles, pp. 473-496.
 7. D. Dalaklis, P. Siousiouras & N. Nikitakos (2009), «Enforcing Safety and Security in the Eastern Mediterranean: The Greek Effort to Implement Vessel Traffic Services», International Hydrographic Review, May 2009.
 8. J. Karkazis, P. Siousiouras & D. Dalaklis (2008), «Security Complex Areas in the Mediterranean: The Greek – Turkish Case», Middle East Forum, Issue 7, January 2008.
 9. D. Dalaklis, P. Siousiouras & J. Karkazis (2008), «Scrutinizing the European Security and Integration Effort: The Question of the Western Balkans, Middle East Forum, Issue 8, December 2008.
 10. D. Dalaklis, P. Siousiouras & J. Karkazis (2008), «Transferring Energy Resources to Europe: The Burgas – Alexandroupoli Oil Pipeline», Middle East Forum, Issue 8, December 2008.
 11. P. Siousiouras & K. Hazakis (2008), «Understanding the Dynamics of Market Globalization: Some Critical Reflexions», Τwenty First Century Society Journal, Vol. 3 (3), Institute of Education, London.
 12. D. Dalaklis & P. Siousiouras (2007), «International Security and Stability: The Western European Union and the European Integration», Middle East Forum, Issue 6, December 2007.
 13. P. Siousiouras (2007), «Conflits Ethniques et Géopolitiques: Cas de L’ ex – République Yougoslave de Macédoine», Mésogeios est une Revue d’ etudes  Méditerranéennes, Vol. (32-33), (Eds) M. E. Koppa in «Les Balkans en Mutation», Paris, pp. 219-231.
 14. Kl. Koutsoukis & P. Siousiouras (2008), «Corruption and Preservation of the Political Structures in the Developing Countries», Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, τ.5.
 15. P. Siousiouras, I. Tsouros (2007), «Island Regime in the Context of the Montego Bay Convention on the Law of the Sea», Revue Hellénique de Droit International, Vol. 60, pp. 359 – 70.
 16. P. Siousiouras (2007), «The Economic Dimension of the Euro-Mediterranean Partnership», Mésogeios est une Revue d’ etudes  Méditerranéennes, Vol. (31), Paris, pp. 107-117.
 17. P. Siousiouras, P. Sklias, K. Hazakis (2007), «Environment and    Sustainable Development in the Framework of the Euro-Mediterranean Partnership Agreement: The Case of the Mediterranean Sea», Studies in Regional & Urban Planning, Issue 10, pp. 75-84.
 18. P. Siousiouras, I. Tsouros(2007), «Regional Security Issues: The Greek – Turkish Rapprochement of the 1930s», Middle East Forum, Issue 6, December 2007.
 19. P. Siousiouras, N. Nikitakos (2006), «European Integration: The Contribution of the West European Union», European Research Studies Journal, Vol. (IX), Issue (1-2), pp. 113-124.
 20. P. Siousiouras (2006), «The Geopolitics of the Marine Archaeological Heritage within the Context of the United Nations Convention for the Law of the Sea: The Hellenic Civilization and the Aegean Sea», in «Political Stability and Economic Development the Mediterranean», Hellenic Studies, Vol. 14 (1), Spring, Québec, Canada.
 21. P. Siousiouras (2006), «The Contiguous Zone as a Mechanism for Protection the Underwater Cultural Heritage», in “Unresolved Issues and New Challenges of the Law the Sea”, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, The Netherlands.
 22. P. Siousiouras (2005), «Geopolitical and Geoeconomic Value of Access to Sea Resources: The Case of the Land-locked States in Africa», International Hydrographic Review, Vol. 6, No 2 (New Series), August 2005, The Netherlands, pp. 57-67.
 23. P. Siousiouras, C. Arvanitopoulos C. (2005), «Geopolitical Designs and Realities in  Yugosalavia’ s Foreign Policy: The Issue of Access to the Sea», Journal of Political and Military Sociology, Vol. 33 (2), Northern Illinois University, USA (DeKalb).
 24. P. Siousiouras, I. Seimenis, Gr. Tsaltas (2005), «Free Zones and the Acquis Communautaire: The Case of the Port of Thessaloniki», Αegean Working Papers, Issue (2), pp. 61-73.
 25. P. Siousiouras, I. Seimenis, D. Dalaklis (2005), «The Trans-European Networks, the European Union αnd Transit Trade», Middle East Forum, Issue (5), December 2005.
 26. P. Siousiouras (2004), «Geopolitical and Diplomatic Implications and the Right of Free Passage in the Port of Thessaloniki. The Case of Conflicting Interests between Greece and Serbia», Mésogeios est une Revue d’ etudes  Méditerranéennes, Vol. (22-23), Paris, pp. 273-291.
 27. P. Siousiouras (2004), «The Process of Recognition of the Newly Independent States of Former Yugoslavia by the European Community: Τhe case of the Former Socialist Republic of Macedonia», Journal of Political and Military Sociology, Vol. 32 (1), Northern Illinois University, USA (DeKalb), pp. 1-19.
 28. P. Siousiouras P., I. Seimenis (2004), «Security and Regional Stability in the Mediterranean Sea. The Contribution of the Euro – Mediterranean Partnership», Mésogeios est une Revue d études Méditerranéennes, Vol. (22-23), Paris, pp. 291-303.
 29. P. Siousiouras (2003), «Geopolitical Expediencies and Foreign Policy Implications in Greece, Serbian and Bulgaria following the signing the Lausanne Treaty», Balkan Studies, Institute for Balkan Studies, Vol. 44 (1), pp. 81-93.
 30. P. Siousiouras P., I. Seimenis (2003), «The Dialectical Relation between Sovereignty and Humanitarian Intervention», The International Journal of the Humanities, Vol. 1, Australia.
 31. P. Siousiouras, I. Karkalis (2003), «Human Rights Protection and the Relativity of the Notion of State Sovereignty», Revue Hellénique de Droit International, Vol.56 (1), pp. 5-15.
 32. P. Siousiouras (2003), «Legal Interpretations of Turkey’s Strategic Aspirations in the Aegean Sea », Αegean Working Papers, Issue (1), pp. 129-147.
 33. P. Siousiouras (Summer 2003), «Τhe Εuro- Mediterranean Free Trade Zone: Prospects and Possibilities», Mediterranean Quarterly. A Journal of Global Issue, Vol. 14 (3), Duke University Press, Washington DC, pp. 112-121.
 34. P. Siousiouras (2002), «The Recognition of FYROM by Greece through the Interim Accord in 1995», Revue Hellénique de Droit International, Vol. 54 (2), pp. 609-625.
 35. P. Siousiouras (2002), «Geopolitical Interests in the Corfu Incident and the Peaceful Resolution of Disputes in the Context of the League of the Nations», Balkan Studies, Institute for Balkan Studies, Vol. 43 (1).
 36. P. Siousiouras (2001), «The Formation of Customary Rights in the International Law of the Sea: The Case of Land-locked States», Revue Hellénique de Droit International, Vol. 54 (1), pp. 299-319.