Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τριες:

·         έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με την διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, τη διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης και τα σύγχρονα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και τεχνολογίες δεδομένων, δικτύων και ασφάλειας

·         έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες πλατφόρμες και αρχιτεκτονικές για τη ν επιχείρηση και τις μεθόδους προμήθειας και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων

·         έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν και να συνθέτουν τα ανωτέρω στον κλάδο της ναυτιλίας και μεταφορών και των οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα αριθμό συναφών αγορών

·         έχουν τη δυνατότητας της αντίληψης των ιδιαιτεροτήτων των τεχνολογιών και εφαρμογών στο πλαίσιο λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των λιμενικών οργανισμών και των οργανισμών μεταφορών, αλλά και των σύγχρονων γενικών χαρακτηριστικών και τάσεων στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων