Πρόσκληση διαδικτυακής Τελετής Καθομολόγησης ΤΝΕΥ – 25.06.2021