Ψηφιακή Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:

  • έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με την ψηφιακή τεχνολογία, την ψηφιακή καινοτομία και τα σύγχρονα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και και τον κύκλο ζωής σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών
  • έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις μεθοδολογίες, τεχνικές, γλώσσες και εργαλεία σχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  • έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις σχετικές ανωτέρω τεχνικές, γλώσσες και εργαλεία στο πεδίο της διοίκησης ψηφιακών επιχειρήσεων, ανάπτυξης ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων και διοίκησης λειτουργιών ναυτιλίας και μεταφορών
  • έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν και να εφαρμόζουν κριτικά τις τεχνολογίες και τεχνικές διοίκησης επιχειρησιακών λειτουργιών στο σύγχρονο τεχνολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, συγκεκριμένα να αξιολογούν και να παίρνουν αποφάσεις σχετικές με την υλοποίηση έργων ψηφιακής τεχνολογίας.