Κάπρος Σεραφείμ

Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτήριο Κοραή, Κοραή 2α

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35261

Γνωστικό Αντικείμενο

Λειτουργική Διοίκηση Μεταφορών

Μαθήματα

 • ∆ιοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής
 • Οργάνωση ∆ιακίνησης/ ∆ιανοµής (Logistics)
 • Ολοκληρωµένα Συστήµατα Μεταφορών

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Seraphim Kapros, “Territorial aspects of actors’ cooperation strategies in maritime logistics chains and inland distribution networks” in Eds Thierry Vanelslander and Christa Sys, “Port Business; Market Challenges and Management Actions”, Antwerp University Press, 2014.
 • Konstantinos PANOU, George PROIOS and Seraphim KAPROS, Distance and Capacity Constrained Vehicle Routing in Distribution Networks: A New Branch-and-Cut-andPrice Heuristic, Logistics & Sustainable Transport, Vol. 4, No. 1, December 2013, pp. 1– 11.
 • Seraphim Kapros, Amalia Polydoropoulou, Konstantinos Panou, “Forecasting demand for co-modal transport and touristic service integrated packages”, Selected Proceedings of the World Conference of Transport Research 2013, Rio de Janeiro, July 2013.
 • Panou Konstantinos, Kapros Seraphim, Polydoropoulou Amalia, “How service bundling can increase the competitiveness of low market share transport connections”, Selected proceedings of the World Conference of Transport Research 2013, Rio de Janeiro, July 2013.
 • Roumboutsos, A., Kapros, S. and Vanelslander, T., “E-Vehicles in City logistics: a potential for innovation uptake”, Selected Proceedings of the World Conference of Transport Research  013, Rio de Janeiro, July 2013.
 • Acciaro Michele, Vanelslander Thierry, Sys Christa, Ferrari Claudio, Roumboutsos Athena, Giuliano Genevieve, Lam Siu Lee Jasmine, Kapros Seraphim, “A framework for successful implementation of green innovation in seaports”, Selected Proceedings of the World Conference of Transport Research 2013, Rio de Janeiro, July 2013
 • Kapros, S., Panou, K., Proios, G., Fast Screening Method for the Assessment of Freight Demand at the Initial Planning Stage of a Transport and Logistics Center, Transport & Logistics International Journal, Volume 13, 2013.
 • Michele Acciaro, Thierry Vanelslander, Christa Sys, Claudio Ferrari, Athena Roumboutsos, Genevieve Giuliano, Jasmine Siu Lee Lam and Seraphim Kapros, Environmental sustainability in seaports: a framework for successful innovation, Maritime Policy & Management, 2014, vol. 41, issue 5, pages 480-500.
 • Athena Roumboutsos; Seraphim Kapros; Thierry Vanelslander, Green City Logistics: Systems of Innovation to Assess the Potential of E-Vehicle, Research in Transportation Business & Management 07/2014; DOI: 10.1016/j.rtbm.2014.06.005.
 • Seraphim Kapros, Athena Roumboutsos, “Trends and perspectives of Short Sea Shipping in the Mediterranean Basin”, Proceedings of the European Transport Conference 2012, 8- 10 October 2012, Glasgow, Scotland, UK.