Στατιστική Ι

Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική Ι, έχει σκοπό:

  • Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση της Στατιστικής επιστήμης, προσφέροντας στους πρωτοετείς φοιτητές βασικές έννοιες, ορισμούς και μεθόδους ανάλυσης.
  • Να εξηγήσει τους μηχανισμούς και την λειτουργία βασικών αρχών (όπως η αβεβαιότητα) στην διαδικασία διεξαγωγής αποφάσεων (συμπερασμάτων) από παρατηρήσεις (δείγμα)
  • Να εξοπλίσει τους διδασκόμενους με γνώσεις και εργαλεία για την εμβάθυνση σε αντικείμενα σχετικά με διάφορες μεθόδους περεταίρω στατιστικής επεξεργασίας.