Στρατηγική

Κύκλος

Γ' Κύκλος

Κατεύθυνση Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος κάθε υπάρχουσας επιτυχημένης επιχείρησης είναι να εξακολουθήσει να υπάρχει και να είναι επιτυχημένη και στο μέλλον. Στόχος κάθε υπάρχουσας επιχείρησης, που πιθανόν δεν χαρακτηρίζεται επιτυχημένη και αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι να τα υπερβεί και να μετατραπεί σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Στόχος κάθε νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι να είναι επιτυχημένη. Πώς όμως διατηρούνται ή δημιουργούνται οι επιτυχημένες επιχειρήσεις ή επιχειρηματικές δραστηριότητες; Κοινό χαρακτηριστικό των επιτυχημένων επιχειρήσεων είναι η ύπαρξη στρατηγικής και η ανάπτυξη και διατήρηση συγκριτικών στρατηγικών πλεονεκτημάτων. Επομένως, η στρατηγική διοίκηση των επιχειρήσεων είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα τους, τη Δημόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία τους και τα τυχόν λοιπά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Φυσικά, το είδος και το εύρος εφαρμογής των σχετικών εννοιών, μεθοδολογιών και εργαλείων προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση.

Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν τεράστιες προκλήσεις για τα στελέχη των επιχειρήσεων. Η παγκοσμιοποίηση από τη μια πλευρά, που είναι παρούσα ουσιαστικά σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα δημιούργησε νέες, πιο εκτεταμένες και εντατικές ανταγωνιστικές πιέσεις. Η εισβολή των νέων τεχνολογιών από την άλλη πλευρά (που είναι από τους κύριους συντελεστές της παγκοσμιοποίησης) τείνει να αλλάξει ριζικά την ίδια τη δομή της επιχείρησης. Τέλος, η διεθνής οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα, μεταβάλλει σημαντικά τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και όχι μόνον αυτού. Οι βασικές αυτές μεταβολές, απαιτούν ριζικές αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας των στελεχών των επιχειρήσεων. Απαιτούν νέο τρόπο ηγεσίας, στρατηγική σκέψη και ικανότητες, καθώς και δυνατότητα διοίκησης των αλλαγών. Οι απαιτήσεις αυτές είναι ακόμα μεγαλύτερες στην περίπτωση των επιχειρήσεων της ναυτιλίας, των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου. Το μάθημα της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων περιλαμβάνει ενότητες που επιχειρούν να εξετάσουν με ολοκληρωμένο τρόπο τα παραπάνω, παρέχοντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα κατανόησης αναγκαίων θεωριών, αναλυτικών μεθόδων και εργαλείων της στρατηγικής ανάλυσης των επιχειρήσεων.