ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΝΕΥ 13/12/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Κ. Βλάττα (22710-35230)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πατηστε ΕΔΩ