Λίλας Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Kοραή 2Α

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35244

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμογές Πληροφορικής στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Dimakopoulou, A., Nikitakos, N., Dagkinis, I., Lilas, T., Papachristos, D., & Papoutsidakis, M. (2019). The New Cyber Security Framework in Shipping Industy. Development, 6(12).
  • DAGKINIS IOANNIS, LILAS THEODOROS,and NIKITAKOS NIKITAS (2013), “Application of FMEA to an Offshore Desalination Plant under Variable Environmental Conditions”. International Journal of Performability Engineering . Volume 9, Number 1 Paper 09 – pp. 97-108
  • Ioannis Dagkinis, Nikitakos Nikitas “Greenhouse Gas Emissions from Aviation, Marine and road Transportation: Mitigation Potential and techniques” MARITECH NEWS JULY – AUGUST 2013, Vol 26 pp. 50-56
  • Theodoros E. Lilas, Ioannis K. Dagkinis, Nikitas V. Nikitakos and Athanasios A., 2012, “Green Offshore Structures Promising Viable Utilization of Shipyard Facilities” Journal of Shipping and Ocean Engineering, Volume 2, 2012
  • Dagkinis Ioannis, Lilas Theodoros, Nikitakos Nikitas. 2012 “Operational failure prevention methodology for offshore systems using multiple criteria decision-making process” Journal of Polish Safety and Reliability Association       Summer Safety and Reliability Seminars, Volume 3, pp. 15-21
  • Dagkinis Ioannis, Lilas Theodoros, Nikitakos Nikitas, 2011, “Apply FMEA modelling to a Floating Ecological Desalination Unit” Summer Safety and Reliability Seminars, Gdańsk-Sopot, Poland pp. 79-81