Έργο NEORION Παρουσίαση αποτελεσμάτων και μελλοντικές προοπτικές

Έργο NEORION Παρουσίαση αποτελεσμάτων και μελλοντικές προοπτικές Στα πλαίσια του έργου Neorion Plus θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα τη Δευτέρα 11/4/2022 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου Κοραή 2α οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης θα είναι υβριδική με δυνατότητα παρακολούθησης στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: Link: NEORION