Έργο NEORION Παρουσίαση αποτελεσμάτων και μελλοντικές προοπτικές

LOGO NEORION

Έργο NEORION

Παρουσίαση αποτελεσμάτων και μελλοντικές προοπτικές

Στα πλαίσια του έργου Neorion Plus θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα τη Δευτέρα 11/4/2022 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου Κοραή 2α

οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης θα είναι υβριδική με δυνατότητα παρακολούθησης στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

Link: NEORION