Διοίκηση & Οργάνωση των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Κύκλος

Α' Κύκλος

Κατεύθυνση Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η Διοίκηση & Οργάνωση των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής των θεωριών της επιστήμης της Διοίκησης-Οργάνωσης Επιχειρήσεων και της Ναυτιλιακής Οικονομικής για την εφαρμογή τους στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις (ν.ε.).  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων της δεν επιτρέπουν την αυτόματη εφαρμογή θεωριών και αναλυτικών εργαλείων της επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων χωρίς την αντίστοιχη προσαρμογή τους. Ακόμη και στο εσωτερικό της ναυτιλιακής βιομηχανίας παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στους τρόπους διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που συμμετέχουν με τα πλοία τους σε διαφορετικές ναυλαγορές. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των οργανωτικών και διοικητικών προβλημάτων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με τις ναυλαγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Το περιβάλλον λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων μεταβάλλεται γοργά. Η παγκοσμιοποίηση είναι φαινόμενο που ενώ καταγράφεται στη ναυτιλιακή βιομηχανία εδώ και αρκετές δεκαετίες, παρουσιάζεται στις μέρες μας με διαφορετική ένταση και με τρόπο ο οποίος επηρεάζει άμεσα σχεδόν όλες τις πτυχές της οργάνωσης και διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, οι δομικές μεταβολές που σημειώνονται στις παγκόσμιες ναυλαγορές, επιβάλλουν στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις οργανωτικές και διοικητικές προσαρμογές. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων εντείνεται. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα συνδέονται όλο και περισσότερο με την ποιότητα της παραγόμενης υπηρεσίας,  την επικέντρωση στον ανθρώπινο παράγοντα, την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις κοινωνικές προσδοκίες μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παράλληλα, το πρότυπο των επιτυχημένων επιχειρήσεων του παρελθόντος που βασίζονταν στην εμπειρία και την παράδοση, τείνει, υπό τις σημερινές συνθήκες, να εξαντλήσει τη δυναμικότητά του.  Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, καλείται να συμβάλλει στην αναζήτηση λύσεων για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.