Εφοδιαστική Αλυσίδα και Συνδυασμένες Μεταφορές

Κύκλος

Α' Κύκλος

Κατεύθυνση Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η απόκτηση γνώσεων για την ανάλυση, σχεδιασμό και αξιολόγηση των «από πόρτα σε πόρτα» μεταφορικών συστημάτων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπό μία ολοκληρωμένη θεώρηση. Το μάθημα αναλύει τις γενεσιουργές αιτίες (driving forces) της διαμόρφωσης των συστημάτων μεταφορών και προβαίνει σε μία διεπιστημονική και πολυπαραμετρική προσέγγιση ανάλυσης της δομής της αγοράς των μεταφορών και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού συνδυασμένων μεταφορικών συστημάτων. Αναφέρεται τόσο στο σχεδιασμό υποδομών όσο και στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση λειτουργίας των μεταφορικών συστημάτων, συνδυάζοντας μεθοδολογικά εργαλεία από την οικονομική επιστήμη, τις ποσοτικές μεθόδους, το σχεδιασμό, modeling και την πολιτική μεταφορών.