Μικροοικονομική II

Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος Μικροοικονομική ΙΙ έχει σκοπό:

  • Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση –ανάλυση της λειτουργίας (συμπεριφοράς) των επιχειρήσεων σε καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού και αβεβαιότητας.
  • Να περιγράψει την επιδίωξη εναλλακτικών στόχων από την επιχείρηση.
  • Να εξηγήσει την πολιτική τιμολόγησης που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στην πράξη.
  • Να εξηγήσει το νομικό και θεσμικό περιβάλλον της επιχείρησης.
  • Να εξοπλίσει τους διδασκόμενους με γνώσεις και εργαλεία για την κατανόηση της Θεωρίας των Παιγνίων.

Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να περιγράψουν , εξηγήσουν την λειτουργία των επιχειρήσεων σε καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού.
  • Να περιγράψουν, διακρίνουν την στρατηγική επίτευξης εναλλακτικών στόχων.
  • Να περιγράψουν, συγκρίνουν τις στρατηγικές – πρακτικές τιμολόγησης που ακολουθούν οι επιχειρήσεις.
  • Να περιγράφουν, σχεδιάζουν την στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων μέσω της Θεωρίας των παιγνίων.
  • Να περιγράψουν το θεσμικό και νομικό περιβάλλον της επιχείρησης, την διάκριση δημόσιων και κοινωνικών αγαθών.