Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα δίνει έμφαση:

  • Στην ανάλυση και πλήρη κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί και συνθέτουν την επιστήμη της Διοίκησης και Οργάνωσης των Επιχειρήσεων.
  • Στην διαδικασία, τα κριτήρια και τις επιστημονικές μεθόδους λήψης αποφάσεων.
  • Στην περιγραφή και κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης-Οργάνωσης και των στοιχείων που τις απαρτίζουν όπως ο Προγραμματισμός-Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διεύθυνση-Ηγεσία, Υποκίνηση, Επικοινωνία-Στελέχωση, Έλεγχος.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν πως οι μάνατζερ διοικούν τις επιχειρήσεις
  • Κατανοούν τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, τους τρόπους και τις τεχνικές αυτών
  • Κατανοούν, αναλύουν και λύνουν σύνθετα προβλήματα.
  • Γνωρίζουν βασικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης που θα τους βοηθούν να κινούνται με άνεση στους μελλοντικούς εργασιακούς τους χώρους
  • Παίρνουν σημαντικές αποφάσεις σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο.